Com renovar la demanda d’ocupació en el SEPE

En el Document Acreditatiu de Renovació de la Demanda (DARDE) que és el que es coneix com a “targeta de l’atur” s’indica clarament la pròxima data en la qual s’ha de renovar.

Com s’en quina data haig de renovar la demanda d’ocupació?

Si la data de renovació cau en dia inhàbil (dissabte, diumenges i festius) es passa al següent dia hàbil. Amb caràcter general, la renovació de la demanda es fa cada tres mesos, però en tot cas cal estar pendents de la data que aparegui en la targeta de l’atur i de les possibles comunicacions que ens enviï el SEPE per escrit, email o sms per a comparèixer en l’oficina, ja que a vegades des de les oficines d’ocupació fan controls avançant la data de renovació.

Renovar la demanda d'ocupació en el SEPE

Si es perd el document de renovació de la demanda (DARDE) cal demanar un duplicat en l’oficina o bé obtenir-lo a través d’internet en els portals web dels serveis autonòmics d’ocupació.

Renovar la demanda personalment en l’oficina d’ocupació

Hi ha horaris per a segellar la demanda d’ocupació en les oficines?. Si, presti molta atenció a això. En moltes Comunitats Autònomes l’horari de segellament de les demandes en l’oficina és de 09.00 a 10.30 del matí.

Per a segellar l’atur haig de demanar cita prèvia en el SEPE?.

No. El segellament de l’atur el duen a terme els serveis d’ús de cada autonomia, que normalment comparteixen edifici amb els del SEPE, però per a renovar la demanda d’ocupació no cal demanar cita al SEPE.

Normalment s’acudeix directament a l’oficina d’ocupació, sense cita prèvia.

Puc renovar la demanda abans de la data?.

Excepte casos excepcionals en què ho autoritzi l’oficina d’ocupació, no es pot segellar abans de la data.

Això si, si la renovació es fa a través d’internet, es pot segellar durant tot el dia: des de les 00.00 hores de la data, fins a les 23.59 h.

 • Puc renovar en una altra oficina d’ocupació que no sigui l’habitual?. El SEPE (INEM) permet renovar la demanda d’ocupació en qualsevol oficina de la seva xarxa en tot el país. Si et pregunten el motiu pel qual estàs desplaçat comenta’ls que estàs realitzant entrevistes de treball o contactes per a la cerca d’una nova ocupació.
 • Se m’ha oblidat segellar, pot fer-ho dies després?. Si se t’ha oblidat segellar l’atur llegeix amb atenció aquest article, en el qual expliquem les conseqüències i el que pots fer:
 • Què succeeix si no puc renovar la demanda per malaltia o accident?.Cal comunicar-ho en l’Oficina d’Ocupació, mitjançant la presentació del document de Baixa Laboral de la Seguretat Social o justificant mèdic.
 • Si renovo la demanda en l’oficina quins documents haig de portar?. La Targeta de renovació de la demanda i el Document Nacional d’Identitat ( o Targeta d’Identitat o Passaport en vigor, si ets espanyol o membre de la Unió Europea , l’Autorització de residència/treballo en vigor, si no ets treballador comunitari).

Renovar la demanda d’ocupació per INTERNET

En totes les Comunitats Autònomes es pot renovar la demanda per internet, la qual cosa té molts avantatges:

Es pot renovar la demanda d’ocupació durant les 24 hores del dia en què toca segellar, fins i tot en festius. Si es fa en persona en les oficines, l’horari sol estar limitat de 9 a 2 de la tarda.

Es pot segellar des de qualsevol lloc d’Espanya. Només fa falta connexió a internet.

Es poden utilitzar diferents ordinadors ; el nostre, i si no ho tenim, el d’un amic, un centre públic oficial, un locutori, o un telèfon intel·ligent.

Quan s’ha acabat de segellar, el sistema genera un document en pdf, el DARDE (la papereta de l’atur) que té tota la validesa legal com a justificant de la renovació.

Com es renova la demanda d’ocupació per Internet ?

 • Cada Comunitat Autònoma té un accés propi, que apareix com a “oficina virtual”, “la meva demanda d’ocupació”, etc.

Premi el que li correspongui:

 • Andalusia
 • Aragó
 • Astúries
 • Canàries
 • Cantàbria
 • Castella i Lleó
 • Castella-la Manxa
 • Catalunya
 • Ceuta
 • Extremadura
 • Galícia
 • Illes Balears
 • La Rioja
 • Madrid
 • Melilla
 • Murcia
 • Navarra
 • Comunitat Valenciana

És necessari tenir certificat digital o DNI electrònic per a renovar?

No, no és imprescindible. Si els tens, sempre els podràs utilitzar per a renovar la demanda, però si no, pots accedir amb un usuari i contrasenya que et donaran en la teva oficina d’ocupació.

Recomanacions quan renovis la demanda per Internet:

 1. Per a descarregar-te la demanda renovada fa falta que l’ordinador tingui instal·lat un programa anomenat “acrobat reader”. Més del 96% dels ordinadors ho tenen, però si ho necessitessis.
 2. Intenta sempre renovar per internet a primera hora del matí del dia que et correspon. D’aquesta manera, si hi hagués algun problema amb l’ordinador, o la clau, sempre podries anar a l’oficina d’ocupació i segellar en persona.
 3. Imprimeix el justificant de la demanda renovada. Si no tens impressora, guarda el document en pdf com a justificant. També t’ho pots enviar a una adreça d’email teva per a conservar-ho allí.