Com sol·licitar el Bo jove de lloguer a Catalunya

A partir del 8 de juny podrà podrà sol·licitar-se a Catalunya aquesta ajuda de 250 euros al mes per al lloguer d’habitatge dels joves. Les sol·licituds es resolen en ordre de presentació al registre fins que s’esgoti la partida d’aquesta subvenció, però ha d’estar completa la documentació requerida.

Del 8 al 17 de juny (17.00 h) podrà sol·licitar-se el Bo jove de lloguer a Catalunya

Bo jove de lloguer

Bo jove de lloguer a Catalunya

Segons informa la Generalitat de Catalunya, aquesta ajuda es podrà tramitar prioritàriament de manera telemàtica a partir del dia 8 de juny i fins al 17 de juny.

Aquest Bo jove de lloguer, va ser aprovat pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana el mes de gener, i consisteix una ajuda de 250 euros mensuals per a pagar el lloguer per als joves d’entre 18 i 35 anys que compleixin requisits i és gestionat per cadascuna de les Comunitats Autònomes.

El Departament de Drets Socials, mitjançant l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, s’ocupa del tràmit i gestió d’aquesta ajuda que es pot sol·licitar telemàticament en la web de tràmits de la Generalitat del dia 8 de juny de 2022 a les 9 hores fins al dia 17 de juny de 2022 a les 17 hores.

Requisits generals per a accedir al Bo jove de lloguer a Catalunya

Les bases per a accedir a aquesta ajuda marquen uns requisits generals de residència a Catalunya, ingressos i edat (màxim de 35 anys en la presentació de la sol·licitud), així com altres requisits referents a la vinculació amb l’habitatge:

 • Tenir la residència legal a Catalunya i que l’habitatge o habitació cedida o arrendada sigui la residència habitual i permanent durant tot el període pel qual es concedeixi l’ajuda.
 • Disposar d’una font regular d’ingressos.
 • Ser titular del contracte d’arrendament o estar en condicions de subscriure’l en un termini màxim de dos mesos des de la notificació de la resolució de concessió de la subvenció.
 • Estar empadronat en habitació cedida (o arrendada), o l’habitatge.
 • No deu cap mes de lloguer.
 • Que cap persona de les quals formen part de la unitat de convivència sigui titular ni usufructuària d’un habitatge, ni ser socis o partícips, ni tenir relació de matrimoni (o relació anàloga), ni parentiu amb el propietari de l’habitatge, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.

Límit d’ingressos per a accedir a l’ajuda

Es pot sol·licitar l’ajuda tant per a pagar el lloguer sencer de l’habitatge com per a pagar el lloguer d’una habitació subarrendada, sempre que existeixi un contracte vigent, que demostri aquest fet.

Per aquest motiu, si sol·licitem la totalitat del lloguer del nostre habitatge, es comptabilitzen els ingressos de tots els membres de la família en edat laboral, figurin o no com a titulars del contracte, però si diversos titulars del contracte sol·liciten l’ajuda de manera individual, es tindran en compte els ingressos de cada individu.

Si només es té cedida una habitació es compten els ingressos de l’individu sol·licitant que subarrenda.

L’ajuda es concedirà per 2 anys tenint en compte els següents límits:

 • Ingressos 2020 iguals o inferiors a 2,83 vegades -> *IRSC de 22548,67€.
 • Ingressos 2021 iguals o inferiors a 2,97 vegades -> *IRSC de 23664,15€.
 • Ingressos 2022 iguals o inferiors a 3,05 vegades -> *IRSC de 24301,57€.

(*) Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (2022 -> 7967,73€)

Límit de la renda de lloguer mensual

Aquesta ajuda està subjecta al fet que les rendes del lloguer no superin uns determinats imports, segons la zona on estigui situada l’habitatge, i que són els següents:

 • Demarcació de Barcelona Àmbit metropolità (Barceloní, Baix Llobregat, Vallès Occidental, Maresme, Vallès Oriental)… 900€/habitatge – 450€/habitació.
 • Resta de Barcelona: 650€/habitatge – 350€/habitació.
 • Lleida: 600 €/habitatge – 300 €/habitació.
 • Girona: 650 €/habitatge – 350 €/habitació.
 • Tarragona: 600€/habitatge – 300 €/habitació.

Preguntes freqüents

La Generalitat ha dissenyat una secció de respostes als dubtes més freqüents sobre el Bo jove de lloguer.

Preguntes com… He d’estar treballant?… ingressos he d’acreditar?… A qui va dirigit?… Què és l’IRSC?… Què és «Font regular d’ingressos»? -> https://habitatge.gencat.cat/ca/ambits/preguntes-frequents/bo-jove-de-lloguer/

Com sol·licitar-ho

L’ajuda pot sol·licitar-se del dia 8 de juny de 2022 a les 9 hores fins al dia 17 de juny de 2022 a les 17 hores. S’assignen els fons en funció de l’ordre d’entrada en el Registre, amb documentació completa.

Informació i procediment en la web de tràmits de la Generalitat

Regulació legal del Bo jove de lloguer a Catalunya

 1. Resolució *DSO/1650/2022, de 26 de maig, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de les subvencions del *Bo jove de lloguer (ref. *BDNS 629757). Descarregar en pdf. Versió web (castellà).
 2. Resolució *DSO/1422/2022, d’11 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de les subvencions del *Bo jove de lloguer.
 3. PDF (RD 42/2022, 18 de gener), pel qual es regula el Bo jove de lloguer i el Pla Estatal per a l’accés a l’habitatge 2022-2025.