Rectificaci贸 de l'informe de vida laboral

Encara que la major part de les consultes es refereixen a l’obtenci贸 d’aquest informe, i s’utilitza com a refer猫ncia per subsidis, jubilacions i altres tr脿mits laborals, de vegades es d贸na el cas que les dades registrades per la seguretat social no s贸n correctes, per el que cal dur a terme una sol路licitud de rectificaci贸 de la fe de vida laboral.

De vegades es tracta de simples errors en les dates i noms, mentre que altres vegades es detecten mancances a esmenar en la cotitzaci贸 i registre.

A qui va dirigit aquest tr脿mit

脷nicament a les persones f铆siques amb n潞 d’afiliaci贸 a la Seg. Social (NAF), indistintament del r猫gim a qu猫 hagin cotitzat o estiguin inscrites.

Qu猫 modificacions es poden realitzar

Com hem avan莽at anteriorment, es pot realitzar la incorporaci贸 d’informaci贸 que falta, o b茅 la rectificaci贸 de dades ja existents.

Com puc realitzar la rectificaci贸 de la meva vida laboral

Per descomptat, ja que es parteix de la base que la informaci贸 proporcionada per l’estat 茅s correcta, les persones interessades han d’aportar dades contrastades, registrats i verificats tant si desitgen la seva incorporaci贸 al certificat professional, com si es volen afegir o corregir les situacions descrites, com noms, dates, adreces, detalls de la feina (durada, categoria del contracte o tipus de jornada), etc.

Modificaci贸 de l’informe de vida professional

Tamb茅 es demana un compte de correu electr貌nic per confirmar aquest tr脿mit.

Cal tenir en compte que, un cop realitzada la sol路licitud, se’ns proporcionar脿 un identificador (n煤m de presentaci贸), i ser脿 la refer猫ncia a utilitzar per a qualsevol proc茅s posterior o informaci贸.

Si la rectificaci贸 es demana mitjan莽ant el sistema de clau permanent o certificat digital, (usuari / contrasenya Cl @ veu), tot i que es tracta d’una opci贸 completament segura, es produir脿 un segon nivell de validaci贸 mitjan莽ant codi PIN rebut per SMS al tel猫fon m貌bil registrat a la Tresoreria General de la SS.

Qu猫 passa despr茅s de sol路licitar la modificaci贸
Quan finalitza la sol路licitud de rectificaci贸 es rep abans de res el n潞 de sol路licitud esmentat anteriorment per email, juntament amb una missatge confirmant el proc茅s per part Seguretat Social.


Quan les dades err貌nies o mancades estiguin solucionats, la Seguretat Social li comunicar脿 per correu electr貌nic si est脿 tot correcte per, a continuaci贸, convidar-lo a que sol路liciti de nou l’informe corregit de vida laboral.

Aspectes a tenir en compte a l’hora de formalitzar aquest tr脿mit

  • El formulari de sol路licitud serveix tant per rectificar dades de l’informe laboral, com per incorporar altres que no hi s贸n presents.
  • El tr脿mit 茅s relativament lent, de manera que es recomana aportar tota la informaci贸 possible, sens dubte 茅s molt millor aportar m茅s documentaci贸 i justificants, a veure diversos mesos despr茅s que no tenim un requisit i no ha servit de res la sol路licitud.
  • Tot dada a incorporar, matisar o corregir (empreses, dates d’inici, fi, activitats o categories, …) que puguin ser demostrades amb documentaci贸 oficial han d’aportar-segellades o compulsades pel corresponent organisme, empresa o instituci贸.
  • La gesti贸 es realitza en l’Administraci贸 de l’Estat, al Ministeri d’Ocupaci贸 i Seguretat Social (TGSS), i es pot realitzar al 100% de manera electr貌nica (per貌 aix貌 no exclou una tramitaci贸 in situ) i, en cas de la via telem脿tica, es requerir脿 de la identificaci贸 habitual del sistema cl @ veu permanent / certificat digital o DNI electr貌nic.
  • Si la seguretat social no contacta amb nosaltres s’entengui que no hi ha defectes en la sol路licitud.
  • Tot i que la sol路licitud de rectificaci贸 ens proporciona una vida laboral a l’instant, la modificaci贸 de l’informe es resol en un termini habitual de 45 Dies.