En la seguretat social és essencial tenir actualitzats els nostres dades personals. Li explicarem com canviar aquestes dades de la seguretat social en línia, per telèfon o personant-se en qualsevol oficina de l’INSS.

Per què és molt important tenir actualitzades les seves dades?

Quan realitza un canvi de domicili, o de número de telèfon, és aconsellable actualitzar aquestes dades obsolets en els serveis públics, en aquest cas els que la seguretat social emmagatzema.

Si l’Seguretat Social ha de enviar-li un document, s’enviarà a l’adreça que vostè té a la base de dades, el que provocarà errors i no rebrà comunicacions d’aquest organisme.

El mateix s’aplica al seu número de telèfon mòbil, tant per rebre missatges per SMS, com si necessita processar-los en línia.

En realitzar certs tràmits administratius, cal especificar un codi que s’està enviant actualment mitjançant missatge de text, per exemple quan es sol·licita la vida laboral per sms.

Com es pot sol·licitar la rectificació personal de les dades del sistema públic de la seguretat social?

Una de les maneres per actualitzar les seves dades personals és visitant personalment la seva oficina local de la Tresoreria General de Seguretat (TGSS).

Generalment no cal demanar cita prèvia, i l’horari és de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

Ha de portar amb si el seu document nacional d’identitat i, si escau, la documentació que acrediti el canvi, encara que també pot portar el formulari de rectificació farcit de casa.


canviar les dades de la seguretat social

Com sol·licitar canvis en les dades de la seguretat social per telèfon?

Aquesta opció només està disponible en certes oficines, en general les províncies petites no disposen d’oficina de l’institut de la seguretat social, mentre que en grans províncies com Barcelona o Madrid, cap problema en aquest sentit.

Per assegurar que a la seva província està disponible aquest servei i, per tant, per poder demanar que es modifiquin les seves dades per telèfon, haurà de trucar al 901502050.

Primer, se us demanarà pels dos primers dígits del codi postal, i després de seleccionar l’opció 3 (informació general), on se li passarà amb un funcionari.

En aquest cas, les dades no es modificaran immediatament, sinó que haurà de sol·licitar un formulari d’actualització de dades, que li arribarà per correu postal perquè pugui omplir, signar i retornar per correu a l’adreça que ja porta inscrita el sobre (el segell també ve inclòs).


Com canviar les dades de la seguretat social per Internet?

Si vostè té un certificat digital, o usuari i contrasenya del sistema de claus (cl @ veu permanent), tindrem accés a la informació que aquest organisme té emmagatzemada sobre nosaltres.

Per a això, ha d’accedir a la seu electrònica de la Seguretat Social i seguir, pas a pas, els procediments que es troben a l’apartat «Ciutadans».

A continuació, ha de fer clic a ‘Afiliació i subscripció’.

Finalment trobareu les opcions de canvi de direcció, telèfon i comunicació per correu electrònic.

Recordeu que, en canviar el seu número de telèfon, pot marcar una casella per enviar missatges de la Tresoreria General de la Seguretat Social via SMS, i també pot canviar la seva adreça i telèfon a través del portal «El teu Seguretat Social», i consultar les seves dades en qualsevol moment.


Recordeu que, a la seu electrònica, pot realitzar modificacions d’altres dades com la informació bancària associada a la seva persona (per cobrar la seva pensió, per exemple), informació tributària (IRPF), així com els habituals de nom, domicili, data de naixement, situació familiar, informació sobre discapacitat propi o de familiars, etc …