L’ajuda Familiar: Com es pot cobrar?

Perquè realment hi ha dos subsidis per desocupació que solen rebre aquest nom. Però són diferents quant als requisits d’accés i drets que atorga a l’aturat. Per aquesta raó, t’explicaré en què consisteix cadascun… d’aquesta manera sabràs de quina et pots beneficiar.

1.- «L’ajuda familiar per a aturats que han esgotat el cobrament de l’atur»

Aquest subsidi és per a aturats que tenen responsabilitats familiars. I ho pots cobrar immediatament després d’haver finalitzat la prestació contributiva per desocupació.

Però si tens 45 anys o més i no tens càrregues familiars, pots accedir a una altra prestació. En concret, a l’ajut econòmic per a més grans de 45 anys.

L'ajuda Familiar

L’ajuda Familiar: Com es pot cobrar?

Requisits per poder cobrar lajuda familiar

 • Haver esgotat la prestació contributiva per desocupació.
 • Seguir en situació de desocupació.
 • Estar inscrit com a demandant docupació durant un mes com a mínim des que vas acabar la prestació per desocupació.
 • Subscriure el compromís d’activitat, a través del qual, et compromets a buscar feina activament. Igualment, tindràs el deure de participar en totes les accions específiques que et proposin per tal d’augmentar la teva ocupabilitat.
 • Tenir responsabilitats familiars (cònjuge, fills menors de 26 anys o fills grans amb discapacitat).

Què es consideren familiars a càrrec?

Normalment, en dir “responsabilitats familiarsla majoria ho associa a tenir fills, i no és així. Perquè pots cobrar aquesta ajuda familiar encara que no en tinguis, si sou una parella casada i ets tu qui manté econòmicament el teu cònjuge.

Però compte!, hi ha una excepció, en el cas de ser parella de fet no te la reconeixeran.

A més de tenir cònjuge o fills al teu càrrec, és essencial que les rendes de la unitat familiar siguin iguals o inferiors al 75% del SMI (salari mínim interprofessional).

Veurem com es fa aquest càlcul

Aquest any 2023, l’SMI és: 1.080 € al mes. Per tant, el 75% del SMI serien 810€ al mes. Tenint en compte aquesta dada, suma totes les rendes de la teva unitat familiar. I quan tinguis la quantitat total, dividiu-la pel nombre de membres que sou.

Un cop obtingut el resultat de la divisió, podràs comprovar si esteu per sota de l’SMI per tenir dret a aquest ajut familiar.

També es pot donar el cas que ara superis l’SMI o no tinguis càrregues familiars, però més endavant sí. En aquest supòsit, podràs tenir dret al subsidi sempre que aquest canvi es produeixi en el termini màxim d’un any des del fet causant.

Així mateix, potser estàs pensant a sol·licitar aquest ajut familiar perquè se t’està acabant qualsevol altre subsidi, com pot ser la RAI.

Però aquesta ajuda només la pots demanar després de cobrar la prestació per desocupació. Per això no és possible cobrar-la després d’un subsidi.

Quan cobraria amb aquesta prestació?

Aquest 2023 cobraries 480 euros al mes, que és el 80% de l’Indicador Públic Renda d’Efectes Múltiples (IPREM).

Ara bé, si la darrera feina que vas tenir va ser a temps parcial, la quantia del subsidi també es reduirà en la mateixa proporció.

Per exemple, si vas tenir un contracte de 20 hores setmanals (mentre que la jornada completa de la teva empresa era de 40 hores setmanals). Com que vas treballar el 50% de la jornada, només cobraries el 50% d’aquesta prestació. És a dir, 240€ al mes.

L’ingrés d’aquesta quantia, per norma general, t’ho faran al número de compte que hagis indicat a la sol·licitud. És imprescindible que siguis el titular del compte. T’ho abonaran entre el dia 10 i 15 de cada mes.

I si ets un treballador fix discontinu més gran de 52 anys, tindràs el benefici de cotitzar per a la jubilació mentre estiguis cobrant l’ajuda familiar.

A més, en cas que tinguis pensat obrir un negoci, és fonamental que sàpigues que no pots sol·licitar el pagament únic d’aquest subsidi.

Això només ho pots fer amb la prestació contributiva.

D’altra banda, si surt alguna feina mentre cobres l’atur, el càlcul de l’ajuda familiar es farà en funció del darrer contracte amb què vas sol·licitar l’atur.

És a dir, no tindran en consideració els contractes que t’hagin sortit mentre estaves a l’atur.

Durant quant de temps puc cobrar l’ajuda familiar?

En principi tens dret a 6 mesos d’ajuda familiar, i posteriorment la podràs renovar fins a dues vegades més per períodes d’igual durada.

En conseqüència, podràs cobrar-la durant 18 mesos com a màxim (6+6+6) sempre que reuneixis els requisits.

Tot i que has de tenir present que hi ha una sèrie d’excepcions que amplien aquest termini. Per això, tindran en compte el temps en què has esgotat la prestació per desocupació i la teva edat.

De manera que si ets:

 • Menor de 45 anys i has esgotat una prestació per desocupació d’almenys 6 mesos. Et concediran una tercera pròrroga. Amb la qual cosa t’hauran de pagar 6+6+6+6 = 24 mesos en total.
 • Major de 45 anys i has esgotat una prestació per desocupació d’almenys 4 mesos. Tindràs dret a una pròrroga més. De manera que podràs cobrar com a màxim 6+6+6+6= 24 mesos.
 • Major de 45 anys i has esgotat una prestació per desocupació d’almenys 6 mesos. Tindràs dret a dues pròrrogues més, de manera que, et pot durar fins: 6+6+6+6+6 = 30 mesos.

D’altra banda, si durant el temps que estàs cobrant l’ajuda familiar canvia la situació, tindràs el deure d’informar el SEPE perquè valori si te la suspèn o no.


Per exemple: Raquel està cobrant l’ajuda familiar perquè està aturada i el seu marit Jaume no té ingressos de cap mena, però canvia la sort i agafen Jaume per treballar en una empresa.

En aquest cas, Raquel té l’obligació de notificar aquesta situació al SEPE. D’aquesta manera, el servei d’ocupació podrà comprovar si supera ara el límit de renda establert per a la unitat familiar o no.

Si el supera, us suspenen l’ajuda, però podreu sol·licitar-la de nou quan torneu a reunir els requisits per tenir-hi accés.


2.- «L’ajuda familiar per insuficiència de cotització»

Aquest subsidi rep el nom de subsidi per insuficiència de cotització. I a diferència de l’anterior, s’encarrega de donar cobertura econòmica a aquells treballadors que no han pogut cobrar la prestació per desocupació. Com que no han arribat a cotitzar els 360 dies necessaris.

La quantia d’aquest ajut familiar durant aquest 2023 és de 480 €/mes

I la durada depèn del següent:

 • a) Si ets un treballador o treballadora amb familiars a càrrec, i has treballat durant:
  • 3, 4 o 5 mesos, tindràs dret a 3, 4, o 5 mesos de subsidi. Això vol dir que, si per exemple has cotitzat 4 mesos, et correspondran 4 mesos de subsidi.
  • Entre 6 mesos i un any, et correspondrà un total de 21 mesos d’ajuda, que hauràs d’anar renovant cada 6 mesos (6+6+6=21)
 • b) En cas que no tinguis responsabilitats familiars:Caldrà que hagis cotitzat almenys durant 6 mesos. D’aquesta manera podràs cobrar aquesta prestació durant 6 mesos com a màxim.

Per exemple, si vas treballar 8 mesos, no podries cobrar l’atur. Però sí que podries beneficiar-te d’aquest subsidi durant 6 mesos.

Enllaç d’interès: Ampliació de la informació a través del SEPE.