Com apuntar-se a l’atur (Actualització)

Com apuntar-se a l’atur és una de les preguntes que més realitzen les persones que estan en cerca activa d’ocupació. Es tracta d’un tràmit a realitzar en l’Oficina d’Ocupació imprescindible per a començar a sol·licitar prestacions per desocupació del *SOC (Servei D’ocupació de Catalunya) i altres tipus de subsidis extraordinaris i ajudes.

Recorda que també és requisit per a sol·licitar plaça en els cursos gratuïts del *SEPE. Et recomanem que, mentre intentes aconseguir un lloc de treball, consultis les ofertes d’ús de les empreses a més de plantejar-te si vols una ocupació pública i estudiar una oposició.

Aquest procés pot trigar temps, sol·licitar una ocupació que t’ajudi a millorar la teva situació econòmica i deixar de segellar l’atur és una demanda de molts aturats.

Et comptem llavors com apuntar-se a l’atur, és molt senzill. Segueix uns senzills passos i podràs disposar en poc temps de la teva targeta *DARDE que hauràs de segellar cada tres mesos.

És important que no oblidis segellar l’atur, perquè en cas contrari, podran sancionar-te perdent un mes de prestació.

Com apuntar-se a l'atur

Important: mentre duri l’estat d’alarma a causa de la Covid-19, la renovació de la demanda d’ocupació es farà d’ofici (automàticament) NO s’ha de fer aquest tràmit.

Per a accedir al Document d’Alta i Renovació de la Demanda d’Ocupació, DARD, pot fer-ho a través del tràmit «obtenir documents relacionats amb la demanda d’ocupació» en l’apartat «Tràmits per a les persones»


*Actualització octubre 2020: Per a mantenir la situació de persona demandant d’ocupació cal segellar la targeta de l’atur en les dates establertes en el Document d’Alta i Renovació de la Demanda d’Ocupació (*DARDE).

La renovació s’ha de fer en la data que figura en el document justificatiu d’inscripció DARD, normalment cada 90 dies mentre es mantingui la situació d’alta de la demanda.

Es pot renovar presencialment, en les Oficines de Treball del *SOC (a partir del 16 de març de 2020 les Oficines de Treball del *SOC tanquen fins a un altre avís) o per Internet.

Avís sobre la reobertura de les Oficines de Treball del *SOC per a atendre presencialment els tràmits i gestions corresponents al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, de 8.30 a 14.00 hores

Sempre amb cita prèvia obligatòria mitjançant el telèfon gratuït 900 800 046


On haig d’acudir per a apuntar-me a l’atur?

Abans de res has de donar-te d’alta com a demandant d’ocupació i seguir amb la teva cerca activa de treball has d’anar al teu Servei Autonòmic d’Ocupació, *SAE.

Per a registrar-te com a demandant d’ocupació, el funcionari de l’antic INEM et demanarà algunes dades personals.

No oblidis acudir amb el teu DNI actualitzat, amb els títols que tinguis perquè puguin elaborar-te un bon currículum que serà després el que adjuntis a les ofertes d’ocupació que t’interessin. Una vegada que hagis acabat, l’empleat públic et donarà un justificant amb el qual pots demanar les prestacions que et corresponguin.

Recorda que en cada Comunitat Autònoma el Servei Autonòmic d’Ocupació es diu d’una manera diferent.

Servei D'ocupació de Catalunya (SOC)

Documents per a apuntar-se a l’atur

T’has quedat sense treball, però vols aconseguir ocupació, has de començar per estar donat d’alta com a demandant d’ocupació, donar-te d’alta en l’atur. Necessites una cita prèvia per a acudir a les oficines del *SEPE.

Una vegada que arribis a l’oficina del *SEPE més pròxima, roman atent a la pantalla on apareixerà el teu nom i l’hora a la qual tens la cita prèvia.

Passa i el funcionari de l’Oficina d’Ocupació que t’atengui et demanarà:

  • DNI per a poder identificar-te. Si ets estranger, has de comptar amb la targeta *TIE en vigor.
  • Llibre de família
  • Número de compte bancària amb un certificat del banc en el qual posi que ets el titular d’aquest compte
  • Certificat d’empresa, en la major part de les ocasions són les mateixes empreses les que ho envien al *SEPE.
  • Justificants acadèmics. En aquest apartat pots ficar tots els teus títols de Grau o els cursos que hagis realitzat.
  • Altres documents que aportin mèrits al teu currículum com són els idiomes o l’experiència laboral.
  • Vida laboral (opcional).

Per què és bo apuntar-se a l’atur?

Primer, perquè és obligatori per a poder demanar la prestació per desocupació *SEPE o en cas que no comptis amb cotització suficient d’alta en la Seguretat Social, el subsidi extraordinari per desocupació. Tampoc podràs inscriure’t en les ofertes de treball de la teva Oficina d’Ocupació si no estàs donat d’alta com a demandant d’ocupació.

Una vegada que el *SEPE compti amb la teva alta en l’atur, i puguis començar amb el cobrament de la prestació per desocupació, has de deixar constància que realment estàs en cerca activa d’ocupació.

Els serveis de l’Oficina d’Ocupació faran d’orientadors i podràs optar a entrevistes per a aconseguir un treball.

En el teu correu electrònic rebràs ofertes de treball que a més podràs consultar en el portal web del Servei d’Ocupació al qual pertanyis.

Cada quant temps haig de segellar l’atur?

Després de realitzar els tràmits de sol·licitud d’alta en l’atur comporta tenir la targeta *DARDE que has de renovar cada tres mesos. És un procés molt simple.

Actualment per a facilitar els tràmits pots renovar l’atur per Internet, és a dir, la qual cosa abans es deia segellar la cartilla de l’atur.

T’aconsellem que posis alguna nota en la teva agenda, i fins i tot l’alarma en el teu telèfon mòbil perquè no oblidis renovar l’atur. En cas que oblidis segellar l’atur, el *SEPE podrà sancionar aquest comportament amb la pèrdua d’un mes del cobrament de la prestació per desocupació.

Comptar amb la targeta de l’atur comporta una sèrie d’obligacions que no has d’oblidar ara que estàs donat d’alta com a demandant d’ocupació.

Obligacions com a demandant d’ocupació

Hem parlat que tens dret a una orientació laboral per a aconseguir treball, que aconseguir ocupació podria ser més senzill comptant amb la targeta de l’atur. Però això comporta una sèrie d’obligacions que, en cas de no complir, podran portar al fet que deixis de cobrar l’atur.

En primer lloc, el compromís de cerca activa d’ocupació. És fonamental per a aconseguir treball que el *SEPE vegi que t’apuntes a les ofertes d’ocupació.

Per a això, notaran moviment en el currículum que vas enviar quan vas fer l’alta com a demandant d’ocupació.

Per això, deixar de costat per exemple una entrevista de treball o no acudir quan siguis requerit per a formar part d’una oferta d’ocupació pública o privada podrà ser motiu de sanció si no justifiques aquesta absència.

Un altre dels motius de sanció és el canvi de situació. En aquest cas, el sistema informàtic del *SEPE detectarà quan una empresa et doni d’alta en la Seguretat Social, però en el cas que no sigui així perquè siguis treballador en *ERTE per exemple, tens l’obligació de notificar.

També has d’avisar quan canviïs de lloc de residència o trobis ocupació a temps parcial.

Qualsevol canvi en la teva situació laboral que pensis que interessa al *SEPE hauràs de comunicar-lo.

Quants diners cobraré d’atur i durant quant temps

Quan ja sàpigues com apuntar-se a l’atur, et preguntaràs quant diners cobraràs i durant quant temps. El funcionari del *SEPE que t’atengui és qui ha de donar-te aquesta informació, però si no ho fa no et preocupis.

Poc temps després de tramitar la teva alta com a demandant d’ocupació, arribarà una carta a la teva casa en la qual a més de la data en la qual et toca acudir a renovar l’atur a les oficines de l’INEM o a través d’internet, notificaran quant diners cobraràs de prestació per desocupació i durant quant temps.