Què és CCC o Codi Compte de Cotització

Cal tenir en compte que tot empresari ha de donar-se d’alta a la seguretat social per dur a terme les seves obligacions pel que fa a aquesta entitat (sobretot pel que fa a les cotitzacions dels seus empleats en aquest organisme públic).

Què és el Codi de Compte de Cotització

Es tracta d’un codi de 11 dígits que identifica a l’empresari en les seves obligacions davant de la Seguretat social, també conegut com Nombre Patronal o d’inscripció a la Seguretat Social d’empresa.

Què és CCC o Codi Compte de Cotització

Dit C.C.C. es denominarà principal i se sol·licita mitjançant el model TA.6 (sol·licitud d’inscripció).

Important saber que, tota empresa que desenvolupi la seva activitat en diverses províncies, requerirà d’altres comptes de cotització per cadascuna d’aquestes províncies, passant a denominar comptes de cotització secundàries, i el model a utilitzar per donar d’alta aquestes altres comptes serà el TA .7 (corresponent a l’alta, baixa i variació de dades), encara que també es requeriran CCC secundaris en determinades circumstàncies, com a col·lectius de treballadors amb peculiaritats en la cotització (contractes en formació, administradors sense control de la societat, etc.).

Aquest codi (principal o secundari) presenta l’estructura següent:

  • 2 dígits per identificar la província -> ex: 03
  • 7 dígits del nombre de cotització en si -> ex: 4.534.532
  • 2 dígits de control per verificar els codis anteriors -> ex: 21

La sol·licitud d’aquest identificador es porta a terme a la TGSS de manera presència o telemàtica, si l’empresari disposa de certificat electrònic o cl @ veu permanent (en funció de si l’empresa és unipersonal o col·lectiu).

Models TE.6 i TE.7

Models TE.6 i TE.7
Aquest requisit és essencial perquè tota empresa pugui contractar treballadors, similar al nombre d’afiliació del treballador.

Cal tenir en compte que tota activitat duta a terme sense estar donat d’alta és considerada infracció greu, i les multes per a l’empresa van dels 626 € als 6250 € en funció d’altres consideracions.

Seu electrònica de la Seguretat Social

Per procedir a l’alta via online, ha d’accedir a la seu electrònica fent i, depenent del tipus d’empresari, existeixen 2 alternatives:

  1. Inscripció i assignació de CCC per a empresari col·lectiu (DNI electrònic / certificat digital)
  2. Inscripció i assignació de CCC per a empresa unipersonal o individual (DNI-e, certificat digital o clau permanent)

Afiliciación i inscripció CCC

La informació que es sol·licitar a l’empresari serà la informació fiscal, CNAE, domicili social i altres dades de constitució de l’entitat, així del tipus de codi a sol·licitar; primari o secundari i el motiu.

No s’ha de confondre, en cas d’autònoms, el codi de cotització a la seguretat social del treballador, amb el d’empresa constituïda.

En aquest sentit cal recordar que l’afiliació a la seguretat social personal s’identifica amb un número de 12 dígits.