La prestació per cessament d’activitat per a autònoms afectats per la crisi de l’covid19

Més de 1,4 milions d’autònoms afectats per la crisi de l’coronavirus estan cobrant una prestació excepcional per la pèrdua o disminució de la seva activitat.

La prestació especial per cessament d’activitat d’autònoms

Actualitzat: 19-06.2020el govern aprova estendre la protecció especial cessament d’activitat dels autònoms durant tres mesos més, fins al 30 de setembre.

Es tracta d’una ajuda per a autònoms que s’han vist afectats per pèrdua d’activitat, negoci o clients com a conseqüència de la crisi sanitària i econòmica de la pandèmia. En l’actualitat la reben més de 1.400.000 autònoms, que el 29 de maig han rebut la segona mensualitat.

Aquesta prestació extraordinària està inclosa en el Reial decret llei 8/2020 (art. 17) de mesures excepcionals contra la crisi econòmica de l’coronavirus.

Molts autònoms s’han vist obligats a suspendre la seva activitat amb la declaració de l’estat d’alarma (en hostaleria o comerç, per exemple) i d’altres, encara que no tenien una prohibició expressa per a l’exercici de la seva activitat, s’han vist afectats al no poder realitzar-la per les restriccions de moviment o simplement per falta de clients davant la caiguda de l’activitat econòmica a tot el país.

El que ha fet el govern amb aquesta ajuda extraordinària és flexibilitzar l’accés a l’anomenat «atur dels autònoms», perquè tothom pugui accedir-hi encara que no tinguin les cotitzacions suficients.

En condicions normals, un autònom que es queda sense activitat, pot accedir a aquesta ajuda si ha cotitzat com a mínim durant 12 mesers. 

prestació per cessament d'activitat per a autònoms

Ara, en ocasió de la crisi de l’coronavirus, per demanar aquesta prestació no s’exigeix un any de cotitzacions prèvies, sinó que n’hi ha prou que l’autònom estigui donat d’alta i a l’corrent de les seves obligacions de cotització.

Requisits per a ser beneficiari d’aquest ajut

  • Tenen dret a ella tots els autònoms donats d’alta en la data de la declaració de l’estat d’alarma, que s’hagin vist obligats a tancar per aquesta causa o que hagin patit una caiguda d’ingressos demostrable de al menys el 75% en la seva facturació.
  • Els autònoms en aquesta situació estaran exempts de pagar cotitzacions a la Seguretat Social i, a més, rebran una prestació econòmica equivalent a l’70% de la base reguladora, fet que suposa com a mínim un ingrés de 661 euros.

Resulta molt útil l’explicació que dóna sobre aquest ajut el propi Ministre de Seguretat Social.

Regulació legal de la prestació per a autònoms en el RD 8/2020

Article 17 de l’RD 8/2020. Prestació extraordinària per cessament d’activitat per als autònoms afectats per declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Resum prestació autònoms coronavirus

1. Amb caràcter excepcional i vigència limitada a un mes, a partir de l’entrada en vigor de Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, o fins a l’últim dia del mes en què finalitzi aquest estat d’alarma, d’prolongar aquest durant més d’un mes,els treballadors per compte propi o autònoms, les activitats quedin suspeses, en virtut del que preveu l’esmentat Reial Decret, o, en un altre cas, quan la seva facturació en el mes anterior a què se sol·licita la prestació es vegi reduïda, a el menys, en un 75 per cent en relació amb la mitjana de facturació de l’semestre anterior, tindran dret a la prestació extraordinària per cessament d’activitat que es regula en aquest article, sempre que compleixin els requisits següents:

Quins són els requisits per cobrar la prestació per cessament d’activitat a causa de l’coronavirus?

  • a) Estar afiliats i en alta, en la data de la declaració de l’estat d’alarma , en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms o, si s’escau, en el règim especial de la Seguretat Social de els Treballadors de la Mar.
  • b) en el cas que la seva activitat no es vegi directament suspesa en virtut del que preveu el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, acreditar la reducció de la seva facturació en, al menys, un 75 per cent, en relació amb l’efectuada en el semestre anterior.
  • c) Trobar-se a l’corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. No obstant això, si en la data de la suspensió de l’activitat o de la reducció de la facturació no es complís aquest requisit, l’òrgan gestor convidarà a el pagament a l’treballador autònom perquè en el termini improrrogable de trenta dies naturals ingressi les quotes degudes. La regularització de l’descobert produirà plens efectes per a l’adquisició de el dret a la protecció.

Quant es cobra en aquesta prestació per cessament d’activitat?

2. La quantia de la prestació regulada en aquest article es determinarà aplicant el 70 per cent a la base reguladora , calculada de conformitat amb el que preveu l’article 339 de la Llei General de la Seguretat Social.

Quan no s’acrediti el període mínim de cotització per tenir dret a la prestació, la quantia de la prestació serà equivalent a el 70 per cent de la base mínima de cotització en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms o , si s’escau, en el règim especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar.

Durant quant de temps estarà vigent l’accés extraordinari a la prestació per cessament d’activitat?

3. La prestació extraordinària per cessament d’activitat regulada en aquest article tindrà una durada d’un mes, ampliant-se, si és el cas, fins a l’últim dia del mes en què finalitzi l’estat d’alarma, en el cas que aquest es prorrogui i tingui una durada superior a el mes. El temps de la seva percepció s’entendrà com a cotitzat i no reduirà els períodes de prestació per cessament d’activitat als quals el beneficiari pugui tenir dret en el futur.

Amb quines situacions és compatible aquesta prestació d’autònoms?

4. La percepció serà incompatible amb qualsevol altra prestació de el sistema de Seguretat Social.

5. Els socis treballadors de les cooperatives de treball associat que hagin optat per la seva enquadrament com a treballadors per compte propi en el règim especial que correspongui tindran dret igualment a aquesta prestació extraordinària, sempre que reuneixin els requisits que estableix aquest article.

Com se sol·licita aquesta prestació?

6. La gestió d’aquesta prestació correspon a les entitats a què es refereix l’article 346 de l’Text refós de la Llei General de la Seguretat Social (mútues).

Per tant, l’autònom que s’hagi vist obligat a tancar el seu negoci o activitat, o reduir-la en al menys un 75% com a conseqüència de la crisi de l’coronavirus, ha de dirigir-se a la seva Mútua per sol·licitar la prestació extraordinària.

Gairebé totes les mútues tenen ja els seus impresos especials preparats per a aquests casos, per exemple aquest: Imprès sol·licitud prestació per covid19 a Mútua Universal (recordeu que ha d’utilitzar el de la mútua amb què vostè tingui contractada la cobertura). En tots els impresos es detallen els documents i justificants que s’han d’aportar.


PUBLICACIÓ DELS CRITERIS INTERPRETATIUS DE LA SEGURETAT SOCIAL SOBRE AQUESTA PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA

Amb data 20 de març, la Seguretat Social ha difós un document que respon als dubtes més freqüents que fa a aquesta nova prestació per als autònoms. Està disponible en pdf i text complet en línia en aquesta guia: criteri interpretatiu 5/2020.

Deixar comentari

La navegació del visitant per aquesta pàgina, suposa que s'accepta la utilització de cookies. més informació

Los ajustes de cookies en esta web están configurados para «permitir las cookies» y ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues usando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en «Aceptar», estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar